Warsztaty

CYKLICZNE WARSZTATY DLA DOROSŁYCH 

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdą Państwo w bocznym menu. Bieżące terminy kursów podajemy w aktualnościach.

Możliwe jest dopasowanie liczby godzin i programu do potrzeb konkretnej grupy. Pytania: muzeumfoto@byd.pl

 

 "Mam cyfrę"warsztaty fotografii cyfrowej dla początkujących

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

"Studium portretu" - warsztaty fotografii portretowej dla osób już fotografujących

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

"Studium aktu" - warsztaty fotografii aktu dla fotografujących

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

"Cyfrowa obróbka zdjęć" - warsztaty edycji zdjęć w programie Photoshop dla początkujących

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

"Retro fotografia" - warsztaty fotografii analogowej

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

 

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W DOMU KULTURY APK

Warsztaty fotografii dla dzieci (6 – 10 lat):      
Zajęcia łączą zawiłości techniczne fotografii z rozwojem wrażliwości plastycznej. Program zajęć podąża za rozwojem technologii fotografowania zakładając zapoznanie uczestników z obsługą sprzętu fotograficznego oraz ukierunkowany rozwój umiejętności zgodnie z zainteresowaniem i oczekiwaniem uczestników. Dokumentowanie własnego otoczenia to nie tylko codzienna praktyka, ale i pasja wielu młodych ludzi, dlatego na zajęciach szczególny nacisk położymy na praktyczne doskonalenie zdolności budowania własnych wypowiedzi poprzez obraz w celu wyrażenia własnych emocji w tworzonych fotografiach. Warsztaty to okazja do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania własnych zainteresowań. Obok fotografii cyfrowej, uczestnicy zajęć poznają też magię dawnej fotografii pracując w ciemni przy wykonywaniu prostych ćwiczeń, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię każdego z uczestników. Warsztaty to połącznie nauki i twórczej zabawy.  
 
Koszt: 350 zł
 
Warsztaty fotografii dla młodzieży (13 – 18 lat):  
Na zajęciach staramy się, by obsługa aparatu stała się dla uczestników jak najbardziej przejrzysta wprowadzając ich również w świat fotografii obecnej w sztukach wizualnych. Dbając o rozwój kreatywności i umiejętność pracy w zespole planujemy i wykonujemy wspólnie interesujące zadania fotograficzne ucząc się przy tym operowania światłem. Wprowadzenie do programu zajęć elementów fotografii analogowej, takich jak praca w ciemni, budowanie aparatów otworkowych czy operowanie najprostszymi technikami historycznymi,  pozwala odkryć tajemnice tych procesów i wykorzystać je w procesie budowania indywidualnych wypowiedzi. Warsztaty to okazja do doskonalenia umiejętności w twórczej atmosferze. 
 
Koszt: 350 zł
 

Formularz zgłoszeniowy prześlij na adres: muzeumfoto@byd.pl

 

Więcej informacji na temat oferty programowej Domu Kultury APK w zakładce -Dom Kultury APK http://www.domkultury.byd.pl/id,18/zajecia-stale-fotografia

 

 

Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki