WALTER PLOTNICK „Re-imagining the World of Tomorrow” / „Wizja Świata Jutra” 16 czerwiec, 2015

About the Photos
The 1939 New York World’s Fair presented this on a grand stage, showing what was possible in technology with the right vision and will, engaging science, commerce, and government in an inspiring display of imagination.  The circus performers, with little or no technology, took us to the outer limits of skill and performance using only the human body.  Together, they offer us a thrilling picture of what we can do when we have the faith to leap forward to the next level. Faith, inspiration, and achievement are the hallmarks of human accomplishment.  I feel that through creating images that celebrate these themes, my images will resonate with viewers, and hopefully awaken in them an appreciation for their potential and expand a sense of what is possible in their own lives.
About the Artist  Walter Plotnick is a photo-based artist who lives and works in the Philadelphia, PA USA. He received his MFA from University of the Arts and BFA from Tyler School of Art.  Mr. Plotnick is an instructor in the Fine Arts Department at Penn State Abington, as well as Montgomery County Community College.
Website: www.walterplotnick.com
O wystawie
Wystawa Światowa w Nowym Jorku w 1939 roku, jedna z największych wystaw światowych w historii, zaprezentowała na wielką skalę możliwości świata technologii w połączeniu z pozytywną wizją i wolą tworzenia jutra, angażując świat nauki, handlu i polityki w inspirujący pokaz wyobraźni.  Artyści cyrkowi, bez jakiejkolwiek technologii lub przy minimalnym jej wykorzystaniu, zaprezentowali granice umiejętności i wydajności, wykorzystując wyłącznie ludzkie ciało. Wspólnie zaprezentowali porywający obraz tego, co jako ludzkość możemy osiągnąć, gdy mamy wiarę, by zrobić zdecydowany skok naprzód do następnego poziomu. Wiara, inspiracja i osiągnięcia są cechami charakterystycznymi dla ludzkich dokonań. Czuję, że poprzez tworzenie obrazów poświęconych tym tematom moja twórczość dotrze do widzów oraz obudzi w nich, mam nadzieję, poczucie własnego potencjału i zwiększy świadomość tego, co mogą osiągnąć we własnym życiu.
O artyście
Walter Plotnick jest artystą fotografem, żyjącym i pracującym w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych na Uniwersytecie Sztuk Pięknych oraz tytuł licencjata w Szkole Sztuk Pięknych Tyler. Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych w Penn State Abington, jak również w college’u w Montgomery.
Strona artysty: www.walterplotnick.com
————————————————————————–
Wernisaż 18.06.2015 (czwartek), godz. 18.00
Muzeum Fotografii WSG ul. Królowej Jadwigi 14
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Powrót do listy wystaw >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki