14 lutego otwarcie wystawy Danuty Antas-Woźniewskiej ,,W Stronę Światła – Pejzaże Mistyczne”

W dniu św. Walentego w progi Muzeum Fotografii zawita Danuta Antas-Woźniewska wraz ze swoimi pracami. Wernisaż odbędzie się tradycyjnie o godzinie 18.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
W Stronę Światła – Pejzaże Mistyczne” – wystawa fotografii
Autorka zdjęć Danuta Antas-Woźniewska
Prace prezentowane na wystawie powstały w latach 2009-2012

MOTTO

„Czyż nie wiecie, że jest w tym świecie tajne bractwo, które można by nazwać Bractwem Melancholików?
Że ludzie, którzy w nim są, zostali obdarzeni inną naturą i predyspozycjami, niż reszta ludzi?
Że mają większe serca, ich krew płynie szybciej. Że pragną i żądają więcej?
Że mają silniejsze pragnienia i tęsknoty, bardziej dzikie i żarliwe, niż ma cała reszta ich ludzkiego stada?
Oni tworzą flotę dzieci, których narodzinom przewodniczyły wróżki.
Ich oczy są szerzej otwarte; Ich zmysły są bardziej wrażliwie na wszelkie bodźce.
Zadowolenie i radość życia czerpią z głębi swych serc; podczas gdy inni
zaledwie próbują ich schwytać swymi szorstki rękoma.”

(19- Jens Peter Jacobsen – pisarz, poeta duński z XIX wieku)

Prawdopodobnie nie ma bardziej odpowiednich słów, które by opisały Danutę Antas-Woźniewską, artystę, grafika, fotografika, poetkę, filologa języka angielskiego. Urodzona w 1961 roku, mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Przez kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel, ucząc między innymi, rysunku i malarstwa, sztuki, j. angielskiego. Obecnie, artystka pracuje jako grafik freelancer, twórca artystycznych stron internetowych i fotografik, dzieląc swój czas pomiędzy realizację komercyjnych projektów graficznych i reklamowych, a swoją ukochaną fotografię artystyczną, czarno-białą w szczególności, którą zajęła się od 2009 roku.

Siłą napędową Danuty Antas-Woźniewskiej jest dążenie do poszerzania wiedzy, do stawania się lepszym sobą, zgodnie ze słowami Rabbi Nahman’a, że „Jeżeli nie będziesz lepszym człowiekiem jutro, niż jesteś dzisiaj, to po co jest ci potrzebne jutro?”. Potrzeba rozumienia, najpierw siebie, potem świata, w którym żyje, lepszego zrozumienia natury ludzkiej, spowodowały, że artystka odebrała dogłębne wykształcenie humanistyczne. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, odbyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruniu w zakresie grafiki artystycznej i wychowania plastycznego. Później odbyła studia 3-letnie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy otrzymując tytuł licencjata z Filologii Angielskiej na UAM Poznań oraz studia magisterskie z Kulturoznawstwa Brytyjskiego na Wydziale Filologii Angielskiej UMK w Toruniu.

Artystka postrzega życie, jako nieustanne stwarzanie, stawanie się i jako tajemnicę, takie też jest jej podejście do procesu twórczego, obojętnie czy to jest fotografia, czy inne medium. Wspólną cechą fotografii Danuty Antas-Woźniewskiej jest światło, traktowane dwojako, jako fizyczne, materialne i jako duchowe źródło. Inspiracje do swej twórczości artystka czerpie przede wszystkim z natury i z medytacji, bądź kontemplacji natury. To, co najbardziej pragnie przekazać innym za pośrednictwem swojej sztuki, to poczucie ponadczasowego piękna ukrytego w zwykłych rzeczach, świadomość niezwykłości, bogactwa i mądrości natury. Artystka wskazuje, że większość z nas zapomniała o prawach rządzących światem natury. Jej twórczość skoncentrowana jest na ponownym odkryciu tej zapomnianej wiedzy.

Jednym z tematów dominujących w fotografii Danuty Antas-Woźniewskiej są drzewa. Artystka jest zafascynowana bogactwem ich kształtów, różnorodnością faktur, linii tworzonych poprzez gałęzie, a także rytmem ich życia uwarunkowanym zmiennością pór roku, niezwykłą energią, którą emanują wokół. Z symbolicznego punktu widzenia, drzewa dla artystki stanowią łącznik między niebem i ziemią, pomiędzy naszą egzystencją w wymiarze fizycznym i metafizycznym. Drzewa stają się czymś więcej, niż roślinami.

Fotografie pejzażowe Danuty Antas-Woźniewskiej, często czarno-białe, emanują wewnętrznym, często surrealistycznym światłem. Tutaj, częstym tematem jest ścieżka, droga, wiodąca do …, no właśnie. Dokąd? To byłoby zbyt proste odpowiedzieć, że do życia po życiu. Droga, tak jak ją widzi i czuje artystka, to nasze życie, stające się każdego dnia, z niewiadomą przed nami, ale niewiadomą, którą możemy w jakiś sposób kreować.

Z formalnego punktu widzenia, nie ma jakiegoś jednego cyklu zdjęć drzew, czy też pejzaży w portfolio fotograficznym Danuty Antas-Woźniewskiej. Każdy temat artystka bada wielokrotnie, z różnych punktów widzenia. Każdy motyw rozwija się, dojrzewa w czasie, tak jak nasze życie ulega ciągłym przemianom. Najbardziej jednorodne stylistycznie zdjęcia artystki, to te z serii „Digraphy”. Przypominają one niekiedy stare grafiki. Zamiłowanie do tradycyjnych technik wklęsłodruku, które artystka studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, właśnie w tej serii znajdują swój najpełniejszy wyraz.

Cześć czarno-białych fotografii Danuty Antas-Woźniewskiej, została zaprezentowana w Portugalii na przełomie 2011/12 roku na indywidualnej wystawie artystki, zatytułowanej „Energia Drzew”,  zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Lasów. O wystawie tej pisała jedna z największych portugalskich gazet „Publico”. Prace artystki zostały również wyróżnione na Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym IPA w Stanach Zjednoczonych w 2011 i 2012 roku.

KONTAKT

Danuta Antas-Woźniewska
www.danutaantasphoto.com
www.deadesign.co
Tel. 663-253-496
E-mail: danutaantas@gmail.com

Powrót do listy wystaw >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki