Pręgowski Stanisław

Pręgowski Stanisław

Stanisław Pręgowski urodził się w  Brześciu Kujawskim. Od 1964 mieszka i pracuje w Pile. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, prace swoje publikował  w licznych folderach, almanachach i albumach oraz na krajowych i międzynarodowych wystawach fotografii, min. we Włoszech, w Niemczech, w Brazylii i Francji. W 2001 roku  w wydawnictwie Kurpisz opublikował album  pt. „Ludzie i kamienie”. Liczne prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach w kraju i za granicą, min. w Instytucie Allinari we Florencji, w zbiorach Watykańskich, w Czechach, Austrii, Niemczech, Kanadzie, USA i we Włoszech, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Państwowym Muzeum na Majdanku, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. W pracy swojej artysta zajmuje się głównie srebrową  fotografią czarno-białą i gumą, która jest  jedną z ciekawszych i najstarszych technik fotograficznych. Technologię tą artysta opanował znakomicie, co pozwala mu osiągać rezultaty, ukazujące perfekcję i finezję jego warsztatu. Za swoje dokonania twórcze odznaczony min. honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 150-lecia Fotografii. Przez 20 lat pracował jako instruktor fotografii w Pilskim Domu Kultury, prowadząc tam zespół fotograficzny oraz galerię fotografii. W galerii tej prezentowali swoje prace nie tylko znakomici autorzy z Polski, ale też z Franci, Niemiec, Austrii, Czech a nawet z Meksyku i Australii. Było to możliwe dzięki Międzynarodowemu Biennale Fotografii „Dziecko”, którego Stanisław Pręgowski od początku był wieloletnim kuratorem. To dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu i determinacji ta międzynarodowa impreza fotograficzna stała się swego rodzaju wizytówką Piły, na naszym mieście ogniskowały się ważniejsze wydarzenia fotograficzne w Kraju. W tym czasie właśnie Piła była jednym z ważniejszych ośrodków amatorskiego i zawodowego ruchu fotograficznego w Polsce.

Stanisław Prręgowski jest też autorem ręcznie wykonanego albumu fotografii poświęconych kościołowi św Janów w Pile, na miejscu którego znajduje się obecnie hotel „Rodło”. Powstały dwie edycje; na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pile w nakładze 20 egzemplarzy oraz na 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły w nakładzie 14 egzemplarzy. Obie serie oprawione i sygnowane ręcznie przez autora, posłużyły min do obdarowania najważniejszych osobistości przebywających w naszym mieście. Pręgowski jest też znanym animatorem fotografii w Kraju, współpracuje min z Biblioteką i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, kilku kadencji zasiadał we władzach  Związku Polskich Artystów Fotografików  w Poznaniu, cieszy się tam dużym autorytetem i co ważne zawsze i wszędzie podkreśla swoje związki z naszym miastem. O wielkim zaangażowaniu i oddaniu fotografii świadczyć może także fakt, że artysta podjął się nauczania  i obecnie prowadzi zajęcia z tej tematyki w Pilskim Domu Kultury. Za swoją ofiarną pracę i zaangażowanie został wyróżniony specjalną nagrodą Prezydenta miasta Piły za całokształt osiągnięć twórczych. W dniu 4 marca 2010 natomiast uhonorowany został okolicznościowym medalem oraz wpisem do Księgi Pamiątkowej miasta Piły. 

 

                                  

Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki