Felcyn Erazm

Felcyn Erazm

Z urodzenia bydgoszczanin (1946), dr inż. chemik, z-ca dyrektora i członek zarządu firmy CREON (Gdańsk).

W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny  Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka”. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1970-1976). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2005 r.

Zadebiutował w 1965 r.  indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w blisko dwustu wystawach w kraju     i na świecie zdobywając szereg medali i prestiżowych wyróżnień.  Wiele jego zdjęć znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Jest autorem licznych prac o charakterze eksperymentalnym.
W latach 2003-2011 stworzył unikalną kolekcję zatytułowaną „INWAZJA –subiektywny portret śmieci”. Jak sam pisze, jest to: „Kontemplacja tego, czego zwykle nikt oglądać nie chce i estetyzacja tego, co z natury rzeczy estetyczne nie jest. Na moich oczach dokonała się w Polsce wielka przemiana: oto ze społeczeństwa chomikującego wszystko,        co się ewentualnie może przydać, staliśmy się społeczeństwem „wyrzucającym”. Wraz z rozwojem współczesnej cywilizacji rośnie problem pozbywania się tego, co niepotrzebne. Środowisko, które nas otacza, jest w coraz większym stopniu obciążone śmieciami i odpadami. Wystawa jest swego rodzaju skutkiem kontemplacji powyższych faktów oraz buntu przeciwko tym zjawiskom. Zdjęcia kolekcjonowałem przez kilka lat, a wykonywałem je głównie w rejonie zamieszkania i na bałtyckich plażach. Nie mają one charakteru dokumentalnego  -  wybór tematów wynikał z moich subiektywnych decyzji, a większość prac została przetworzona komputerowo.

Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki