BAF

Po co fotografuję?

Muzeum Fotografii oraz Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoly Gospodarki w Bydgoszczy powołały do istnienia Bydgoską Akademię Fotografii.

Edukacja ma charakter zaawansowanego kursu fotograficznego. Takie szkolenie potrzebne jest do rozwoju fotograficznej pasji. Stworzone zostało dla wszystkich osób, które chcą świadomie robić zdjęcia i sensownie wykorzystywać swój osprzęt  fotograficzny. Przewidziany rok czasu pozwoli słuchaczom z pewnością na odpowiedzenie sobie na pytanie, po co fotografuję.

Pierwsi słuchacze korzystają z kontaktu z teoretykami i praktykami fotografii na wykładach z teorii i historii fotografii oraz uczestniczą w ćwiczeniach w ciemni fotograficznej, w atelier oraz w pracowni komputerowej. Akademię budują członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu Rzeczypospolitej, Związku Polskich Fotografów Przyrody, absolwenci kierunków fotograficznych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, nauczyciele i dydaktycy fotografii, ikony dawnego Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, a także bydgoscy fotograficy i artyści.

W rocznym programie zajęć znalazły się tematy pozwalające słuchaczom zdobyć wiedzę i świadomość artystyczną oraz przygotować się do zrealizowania autorskiego portfolio. Na konsultacjach słuchacze przygotowują swoją pracę dyplomową. Po obronie pracy dyplomowej słuchacz uczestniczy we wspólnej wystawie absolwentów w Muzeum Fotografii. Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia BAF.

Wśród słuchaczy są osoby, które na co dzień wykorzystają fotografię w swojej pracy. Są też tacy, którzy od niedawna fotografują. Uczestnicy co miesiąc przedstawiają prace zaliczeniowe z różnych działów fotografii. Korzystają z konsultacji, które pomagają im dobrze zrozumieć temat pracy oraz nakierowują w przygotowywaniu zestawów.

Słuchacze w celu realizowania zadań zaliczeniowych i pracy dyplomowej mogą bezpłatnie w ciągu tygodnia korzystać z konsultacji i wykorzystywać infrastukturę Muzeum Fotografii.
Szczegóły na stronie Bydgoskiej Akademii Fotografii:
http://www.baf.byd.pl/index.php?id=53

Kontakt

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy działa przy Wyższej Szkole Gospodarki od listopada 2004 roku.
W swoich zbiorach ma wiele ciekawych eksponatów związanych z fotografią dawną, jak i dzisiejszą.

Poza gromadzeniem, prezentowaniem i ochroną pamiątek przeszłości prowadzi
dynamiczną działalność wystawienniczą, edukacyjną oraz animacyjną.

ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00
 

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki