Przegląd Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego Regional Press Photo 2016

Ujęcie z wernisażu II edycji konkursu w 2014 r. Na zdjęciu śp. bydgoski fotograf Andrzej Maziec. fot_Piotr Wieczorek

Głównym celem przedsięwzięcia jest ukazanie wyjątkowości i bogactwa naszego regionu poprzez prezentację dorobku fotoreporterów, zajmujących się dokumentacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych oraz życia codziennego na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Mając świadomość ilości powstałych i powstających każdego dnia fotografii o dużej wadze dokumentalnej i historycznej ogłaszamy trzecią edycją Przeglądu.

 

Konkurs realizowany jest na dwóch poziomach:

1. Konkurs przeznaczony  przede wszystkim dla osób zajmujących się fotografią zawodowo: fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach prasowych, internetowych, bądź w agencjach fotograficznych, oraz dla freelancerów, realizujących zlecenia dla różnych redakcji lub agencji - pracujących lub mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim. Zdjęcia muszę być wcześniej opublikowane w dowolnej formie.


2. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się fotografią zawodowo w zakresie fotoreportażu, będące uczniami lub studentami do 26 roku życia w kategorii Amator.

 

Udział w Konkursie i Przeglądzie

Udział jest bezpłatny.

Każdy z autorów może zgłosić do Konkursu łącznie we wszystkich kategoriach 8 zdjęć pojedynczych oraz 2 zestawy zdjęć (w każdym zestawie do 12 zdjęć) w formie elektronicznej  o rozdzielczości 300dpi, dłuższy bok zdjęcia minimum 21 cm.

Nie dopuszcza się manipulacji cyfrowej - ingerencji w treść zdjęcia. Dopuszczalna jest podstawowa edycja fotografii.

Zdjęcia powinny być wykonane w terminie od 1.11.2014 r. do 24.09.2016 r.

Do każdego zdjęcia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 

Kategorie Przeglądu:

Kultura, Wydarzenia, Sport, Życie codzienne, Środowisko, Amator

 

Terminy:

Zdjęcia wraz z formularzami zgłoszeniowymi (dopuszczalne są skany) należy dostarczyć osobiście do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, przy ul. Królowej Jadwigi 14, lub przesłać na adres: muzeumfoto@byd.pl do dnia 24.09.2016 r.

 

Nagrody:

W konkursie Jury przyzna nagrody finansowe i okolicznościowe statuetki w każdej z kategorii.

Przyznane zostaną także nagrody pozaregulaminowe, np. Nagroda Urzędu Miasta Bydgoszczy – dla zdjęcia najlepiej promującego Miasto Bydgoszcz.

O podziale i ilości nagród decyduje Jury.

 

Jury: Witold Krassowski, Damian Kramski, Arkadiusz Blachowski

 

Do pobrania:

regulamin [aktualizacja: 08.12.2016 r.]

karta zgłoszenia

W związku z przedłużeniem terminu nadsyłania zgłoszeń do 24.09.2016 r. nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu, dotycząca terminu wykonania zdjęć zgłaszanych do konkursu. Termin ten został przedłużony z 20.09.2016 r. do 24.09.2016 r.

W związku z trwającymi obradami członków Jury nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu, dotycząca terminu ogłoszenia werdyktu i otwarcia wystawy z 7.12. 2016 r. na 20.12.2016 r. 

Konkurs realizowany w ramach projektu „REGIONAL PRESS PHOTO 2016” - Przegląd Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego ze środków Miasta Bydgoszczy.

 

Powrót do listy aktualności >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki