Konkurs fotograficzny „Bydgoszcz, Krzemieńczuk - dwa miasta, dwie rzeki”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć na temat „Bydgoszcz – miasto nad Brdą”. Prace konkursowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, wraz z kartą zgłoszenia, należy przesłać do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2

85-229 Bydgoszcz

 

z dopiskiem: „Bydgoszcz, Krzemieńczuk - dwa miasta, dwie rzeki”

 

Regulamin konkursu

 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, 20 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG przy ul. Królowej Jadwigi 14.

 

Patronat honorowy nad konkursem oraz ekspozycjami pokonkursowymi objął Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora.

 

Partnerzy: Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Muzeum Fotografii przy WSG oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Powrót do listy aktualności >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki