Pękalski Leszek Jerzy

Pękalski  Leszek Jerzy

Z wykształcenia fizyk teoretyk, po 10 latach pracy, m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, postanowił poświęcić się całkowicie fotografii. Na swoim koncie ma 10 wystaw indywidualnych. Uczestniczył także w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w kilku kolekcjach zagranicznych, były również wielokrotnie publikowane w prasie i wydawnictwach książkowych. Zajmuje się dydaktyką fotografii - m.in. w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i w prywatnych szkołach fotografii na Wybrzeżu. Współtwórca Trójmiejskiej Szkoły Fotografii. Autor wysoko ocenianego podręcznika „Kalejdoskop fotografii” (Helion 2012). Aktywny działacz ZPAF, kilka kadencji w Zarządzie Głównym i Głównym Sądzie Koleżeńskim. 

Wystawa Leszka Pękalskiego, "Dawno temu na Podhalu", była prezentowana w terminie od 23.03 do 13.04.2017 r.

Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki