"Faktura koloru" - wystawa prac Anny Bulli-Dembek

Anna Bulla-Dembek – urodzona w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni art. graf. Bogumiły Pręgowskiej, prof. UMK; dyplom z projektowania graficznego i grafiki edytorskiej w pracowni grafiki projektowej art. graf. Edwarda Salińskiego, prof. UMK. Jest projektantem graficznym, artystą grafikiem, zajmuje się fotografią. Na swoim koncie ma udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz kilka wystaw indywidualnych. Jest pięciokrotną stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Należy do Twórców Kultury Torunia.

"Abstrakcja kojarzy się najczęściej z malarstwem, które oddziałuje na widza plamą, strukturą i barwą, przedstawia obraz nieistniejącej rzeczywistości. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów. Fotografia z samej swej natury odzwierciedla coś, co faktycznie istnieje. Robi to jednak zaskakując widza – pokazując mu coś zwyczajnego z niespotykanej perspektywy. Skupia się raczej na detalu, na kolorach, kształtach czy fakturach. Może przez to pozostawiać wrażenie, że nie jest niczym więcej niż czystą koncentracją na wizualnej stronie obiektu lub zabawą z formą, kolorem i światłem – czasem do tego stopnia, że fotografowany obiekt staje się nierozpoznawalny. Można uznać, że fotografia nie istnieje jako abstrakcja w znaczeniu dosłownym, bo zawsze przedstawia jakiś obiekt, który musiał zaistnieć w rzeczywistości, aby mógł zostać zarejestrowany. Istnieje jednak jako abstrakcja w wymiarze znaczeniowym, gdy obiekt nie zostaje zidentyfikowany przez odbiorcę. Można więc ponownie stwierdzić, że fotografia nie może być abstrakcyjna ze swej istoty. Zawsze jest przeniesieniem, utrwaleniem jakiegoś stanu faktycznego bądź jego części. 

Fotografowanie to nie tylko pokazywanie, lecz także interpretowanie rzeczywistości, która nas otacza. Fotograf decyduje, który jej fragment i w jaki sposób uwiecznić. W szczególności wyodrębnianie z otoczenia detali oraz nadawanie tym, czasem dość oczywistym, formom nieoczywistych skojarzeń potrafi rzucić na fotografię nieco inne światło i pozwolić na to, by nazwać ją abstrakcyjną, a nawet malarską.

Na fotografię patrzę przez pryzmat malarstwa i grafiki. Traktuję ją jako środek twórczy, do uchwycenia rzeczywistości, która w danym momencie zachwyci mnie kolorem, formą, fakturą, kontrastem, grą świateł i cieni. Dwa obszary ekspresji twórczej, jakimi są dla mnie fotografia oraz grafika, rozwijały się u mnie równocześnie, stymulując i karmiąc się wzajemnie. Bardzo często to właśnie fotografia była moim pierwszym szkicem do grafiki, ta zaś poprzez lata studiów uwypukliła u mnie zamiłowanie do formy i faktury, które poza grafiką staram się uchwycić również obiektywem aparatu, jako odrębną jakość.

W prezentowanym cyklu prac przedstawiam świat istniejący wokół nas, jednak niezauważalny na pierwszy rzut oka. Poruszam w nim zagadnienie abstrakcji z pogranicza studium detalu. Wszystko tu odbywa się na przykładzie relacji faktury i koloru. Prosta, abstrakcyjna forma oraz minimalizm środków wyrazu, czy też poszukiwanie kontrastu w otaczającej rzeczywistości, pozwalają odbiorcy na szukanie swoich sensów i interpretowanie ich na własny sposób, a dla mnie są najlepszym sposobem wypowiedzi."

Powrót do listy aktualności >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki