Autochromy Tadeusza Rzący

Autochrom to najstarsza barwna technika pozytywowa, opracowana w XIX wieku. Prace, które tworzą kolekcję, to reprodukcje wykonane w nawiązaniu do standardów epoki, w której powstawały. Sam artysta jest postacią niezwykle ciekawą i jak dotąd niemal nieznaną szerszej publiczności. W swojej twórczości przełamywał standardy współczesnych mu trendów, odwołujących się do piktorializmu. Na tym tle jego autochromy stanowią zjawisko wyraźnie osobne, jednak można odnaleźć w nich fascynacje bliskie współczesnym mu malarzom młodopolskim. Dotyczy to zarówno podejmowanych tematów, jak i sposobu ich ujęcia.

 

fot. Kamil Sobucki

Powrót do listy aktualności >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki