Studium aktu

S T U D I U M   A K T U

Warsztaty przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy fotografii portretowej. Warsztaty składają się z 21 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się wieczorowo lub weekendowo. 

Tematyka zajęć:

1. Historia aktu, przegląd artystów. Helmut Newton, Mapplethorn, Krynicki, Wantuch i wielu innych. 
2. Prawo do wizerunku, prawo autorskie, zawieranie umów. 
3. Praca z modelką. Aranżacja, stylizacja - makijaż, wizaż. 
4. Pozy i przerysowania. Ogniskowa, głębia ostrości, kadrowanie i komponowanie. 
5. Praca w studio i organizacja planu zdjęciowego. 
7. Fotografia studyjna i we wnętrzach. Modyfikatory światła. Setupy oświetlenia. 
6. Oświetlenie i jego wpływ na charakter aktu. 
8. Technika wysokiego i niskiego klucza. 
9. Fotografia modelki w plenerze. Doświetlanie blendą lub lampami błyskowymi 
10. Stosowanie lamp błyskowych i ekranów w plenerze. 
11. Analiza prac i obróbka komputerowa (retusz).

 

Prowadzenie: Jacek Ziółkowski

 

Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki