Andrzej Maziec - Ocalić od zapomnienia

Artysta pracował nad archiwami fotograficznymi, szczególną uwagą darząc fotografię wernakularną. Pomijał jednak jej użytkową wartość wykorzystując ją w projektach artystycznych. Tak było między innymi ze zbiorem negatywów pozostałym po likwidacji zakładu fotograficznego przy ulicy Długiej. Andrzej Maziec ocalił przed zapomnieniem, a przede wszystkim przed zniszczeniem, kilkaset zdjęć dowodowych, ślubnych, komunijnych oraz portretów rodzinnych. Efekt jego pracy, przypominający tableau anonimowych bydgoszczan żyjących w latach czterdziestych XX wieku, znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Fotografii przy WSG. Zdeponowany w Muzeum zbiór negatywów stanowi pretekst do rozwijania koncepcji twórcy w większej skali.

Wystawa realizowana jest w ramach projektu MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ. To druga edycja projektu wystawienniczego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów województwa kujawsko-pomorskiego.Projekt zakłada realizację wystaw (wraz z wydarzeniami towarzyszącymi i wydawnictwami), prezentujących opowieść o mieście, w którym funkcjonuje dane muzeum i którego historię zachowuje, odnoszącą się do idei WOLNOŚCI, rozumianej jednak szerokim kontekście, nie tylko historycznym, ale również społecznym, artystycznym czy kulturowym.Wystawy (zarówno wewnętrzne – przedstawiające muzealia, jak i zewnętrzne – posterowe) prezentowane będą w różnych terminach poczynając, tak jednak by w okresie od 15 czerwca do 15 września powstał kujawsko-pomorski muzealny szlak kulturowy, zachęcający do obywania podróży i odkrywania ciekawych, czasem mało znanych, a nierzadko wyjątkowych miejsc naszego regionu.

fot. Marcin Żurański

 

Wystawa czynna od 31 maja do 26 października 2019.

 

Projekt dofinansowany dzięki wsparciu miasta Bydgoszczy.

Powrót do listy wystaw >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki