Witold Jurkiewicz - 50 lat z fotografią

"Tam, na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz we wschodniej Polsce szukam inspiracji do swojego niekończącego się projektu, w którym przywołuję nie tylko ślady przeszłości i minionych czasów, ale przede wszystkim pokazuję współczesny obraz pogranicza przenikającej się kultury wschodniej i zachodniej. Zdaję też sobie sprawę, jak mocne są powiązania między miejscami fotografowanymi, a osobistymi znakami i symbolami, które stały się kierunkowskazami w relacjach z miejscem, jego historią, uwarunkowaniami kulturowymi i więzami rodzinnymi. Pozwoliły mi one poznawać i odkrywać zaskakujące, nowe i nieznane mi dotąd obrazy z mej pamięci."

Witold Jurkiewicz – ur. w 1955 r. w Olecku. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną, dokumentalną oraz historycznymi i alternatywnymi technikami fotograficznego obrazowania. Od 1985 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Toruńsko – Bydgoskiego w latach 1996 do 2008 r. W 1997r. uzyskał doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi a habilitację w dziedzinie Sztuk Filmowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w 2016 roku. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Od 1987 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu.  Od 2019 roku prowadzi pracownię fotografii w Katedrze Intermediów na stanowisku profesora Uniwersytetu  na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ostatnie wystawy indywidualne: Kresy z lat 2005 – 2008 (Galeria Fotografii B&B, Bielsko – Biała 2008), Ludzie / Miejsca / Znakin (Muzeum Okręgowe, Suwałki 2013), Po drodze (Galeria prawdziwej sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK ,,Mazury Garbate”, Olecko 2013), Z mojego archiwum PRL (Galeria Autorska J. Kaji i J.Solińskiego, Bydgoszcz 2014 ), Czas Zatrzymany (Biała Synagoga Sejny 2014 ), Patrząc na Kresy (Muzeum Historyczne, Sanok 2014), Znaki Pamięci (Dom Kultury Polskiej w Wilnie 2015). Laureat dyplomu i medalu im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii na 50 – lecie ZPAF. Współautor Antologii Fotografii Polskiej pod redakcją Jerzego Lewczyńskiego (1999). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Jego prace są w zbiorach Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy.

Wystawa czynna od 5 do 31 marca 2020 r.

fot. Wiktoria Szplitt

Powrót do listy wystaw >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki