Rektor WSG prof. Marek Chamot uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Konferencja odbyła się w dniach 26-29 kwietnia 2022r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowski. Konferencji patronowało 14 czołowych uczelni w Polsce oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z KRASP.
Podczas czterodniowej konferencji, obok referentów z uniwersytetów warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego, gdańskiego, wrocławskiego i lubelskiego wystąpili naukowcy z uczelni zagranicznych: Albanii, Portugalii, Włoch, Francji, Belgii, Niemiec, Danii, Niderlandów, Anglii, Ukrainy i Czech. Prof. Marek Chamot wygłosił plenarny referat pt. „Digitalizacja zbiorów uczelnianych muzeum fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki” i znaczenie dla rozwoju badań naukowych oraz kształcenia studentów.
Warto nadmienić, że WSG była jedyną uczelnią niepubliczną reprezentowaną na tej prestiżowej konferencji.
Powrót do listy aktualności >>
Kontakt

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. A. Naruszewicza 11

85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

 

 

Od 2012 roku jesteśmy obiektem na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

 

 

                                                                                     

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających

(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu)

wtorek 11.00-17.00

środa 11.00-17.00

czwartek 11.00-17.00

piątek 11.00-17.00

sobota 10.00-14.00

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

                                                                                     

© 2014 Muzeum Forografii w Bydgoszczy | Wyższa Szkoła Gospodarki